Λειτουργεί ο νέος ιστότοπος Comenius – Come Closer

Λειτουργεί από τις 2 Δεκεμβρίου 2011 ο νέος ιστότοπος (Web Site) του Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius στο οποίο συμμετέχει το Γυμνάσιό μας. Το σχολείο μας συμμετέχει στο υποέργο Comenius – “Come Closer Our World is your World” ενός προγράμματος που έχει σαν σκοπό […]

Continue reading »