Ιστορία

Η Ιστορία του σχολείου μας

Το σχολικό έτος 1938-39 ιδρύεται στις Σάπες «Αστικόν Σχολείον» και αυτό είναι το πρώτο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την περιοχή μας. Το σχολείο λειτουργεί σε νοικιασμένο κτίριο στις Σάπες. Ακολουθεί ο Β? Παγκόσμιος Πόλεμος και η βουλγαρική κατοχή στη Θράκη. Στις Σάπες, όπως και στα υπόλοιπα μέρη, τα ελληνικά σχολεία έκλεισαν. Το Αστικό Σχολείο διακόπτει τη λειτουργία του. Το φθινόπωρο του 1944 οι βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής φεύγουν από τη Θράκη. Και το σχολικό έτος 1945-46 ανοίγει και πάλι το Αστικό Σχολείο.

Το 1945-46 είναι και η τελευταία χρονιά που λειτουργεί το Αστικό Σχολείο. Από την επόμενη χρονιά ιδρύεται «Οκτατάξιο Γυμνάσιο». Αυτή την πρώτη χρονιά το Γυμνάσιο λειτουργεί με 98 μαθητές (οι 79 από αυτούς στην Γ?, δηλαδή στην πρώτη τάξη του οκταταξίου) και μόνο με τρεις καθηγητές, που προσπαθούν να διδάξουν τα περισσότερα μαθήματα.

Το σχολείο καθώς κτίζεται (1960)
Το “νέο” κτήριο καθώς κτίζεται (1960)

Από το 1946 έως το 1959 το Γυμνάσιο λειτουργεί  το απόγευμα, στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου. Τα μαθήματα γίνονται και σε νοικιασμένα παλιά σπίτια. Για να αποκτήσει το Γυμνάσιο δικό του κτίριο, βοηθούν στο χτίσιμο οι ίδιοι κάτοικοι των Σαπών, ο Γυμνασιάρχης, ο κ. B. Κουτουμάνης, και οι καθηγητές του σχολείου. Το κτίριο το χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Το 1959 καταργούνται τα οκτατάξια γυμνάσια και ιδρύονται τα εξατάξια. Εξατάξιο γίνεται και το Γυμνάσιό μας. Το 1979 η δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο κύκλους: Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο, Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο ή Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές. Από τότε το Λύκειο Σαπών γίνεται ξεχωριστό σχολείο και σύντομα μετεγκαθίσταται σε δικό του κτίριο, στην ίδια αυλή με το Γυμνάσιό μας.

Μέχρι και τη δεκαετία του 1990 το σχολείο μας συγκεντρώνει και μορφώνει τους χριστιανούς κυρίως μαθητές των Σαπών και των γύρω χωριών. Σιγά σιγά όμως, τα δημόσια δημοτικά σχολεία των χωριών που στέλνουν μαθητές στο γυμνάσιό μας κλείνουν. Επειδή δεν έχουν μαθητές, καθώς οι νέοι αρχίζουν να φεύγουν από τα χωριά.

Μαθητές μιας άλλης παλιάς εποχής (1963)

Από την άλλη πλευρά το σχολείο μας έχει έναν νέο, απαιτητικότερο ρόλο. Γιατί, από τη δεκαετία του 1990, αυξάνεται ?σημαντικά και διαρκώς- ο αριθμός των μουσουλμάνων μαθητών που γράφονται και φοιτούν στο Γυμνάσιο Σαπών. Η σύνθεση του μαθητικού μας πληθυσμού αλλάζει και για έναν ακόμα λόγο. Στις Σάπες, την ίδια περίοδο, έρχονται να μείνουν «παλιννοστούντες» από Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Το Γυμνάσιο Σαπών είναι από τα πρώτα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν ως «Διαπολιτισμικά» από την ελληνική πολιτεία, το 1996. Βασικός σκοπός της λειτουργίας του είναι να φτιάξει κοινές μαθητικές ταυτότητες με το πλούσιο «υλικό» που μας δίνουν οι ρίζες μας, γλωσσικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές? και έτσι να προσεγγίσουμε όλοι μαζί, ελεύθερα και δημιουργικά, τον ελληνισμό, τη γλώσσα, την ιστορία, τη λογοτεχνία, τις επιστήμες … τον πολιτισμό γενικά.

Το κείμενο επιμελήθηκε η καθηγήτρια Ευανθία Πολίτου (Φιλόλογος ΠΕ02).