Ωράριο Διδασκαλίας

Ωράριο Διδασκαλίας – Κανονικό

1η ώρα     8:20 –  9:05   (διάρκεια ώρας 45′)  –  1ο διάλειμμα διάρκεια 05′

2η ώρα     9:10 –  9:55   (διάρκεια ώρας 45′)  –  2ο διάλειμμα διάρκεια 10′

3η ώρα   10:05 – 10:50   (διάρκεια ώρας 45′)  –  3ο διάλειμμα διάρκεια 10′

4η ώρα   11:00 – 11:40   (διάρκεια ώρας 40′)  –  4ο διάλειμμα διάρκεια 15′

5η ώρα   11:55 – 12:35   (διάρκεια ώρας 40′)  –  5ο διάλειμμα διάρκεια 10′

6η ώρα   12:45 – 13:25   (διάρκεια ώρας 40′)  –  6ο διάλειμμα διάρκεια 05′

7η ώρα   13:30 – 14:10   (διάρκεια ώρας 40′)

 

Ωράριο Διδασκαλίας – Μειωμένο

1η ώρα     8:20 –  8:50   (διάρκεια ώρας 30′)  –  1ο διάλειμμα διάρκεια 10′

2η ώρα     9:00 –  9:30   (διάρκεια ώρας 30′)  –  2ο διάλειμμα διάρκεια 10′

3η ώρα     9:40 – 10:10   (διάρκεια ώρας 30′)  –  3ο διάλειμμα διάρκεια 10′

4η ώρα   10:20 – 10:50   (διάρκεια ώρας 30′)  –  4ο διάλειμμα διάρκεια 15′

5η ώρα   11:00 – 11:30   (διάρκεια ώρας 30′)  –  5ο διάλειμμα διάρκεια 10′

6η ώρα   11:40 – 12:10   (διάρκεια ώρας 30′)  –  6ο διάλειμμα διάρκεια 05′

7η ώρα   12:15 – 12:45   (διάρκεια ώρας 30′)