Επιμορφώσεις 2022

 1. Τεχνοστρές
  Επιμορφώτρια:
  Κουταλάκη Μαρία ΠΕ06
 2. Ενημέρωση Γονέων για την αξιολόγηση των Μαθητών
  Επιμορφωτές:
  Κουταλάκη Μαρία ΠΕ06
  Βασιλειάδης Χρήστος ΠΕ86
  Δεληγιάννη Μαρία ΠΕ04.01
 3. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία covid-19 στην οικογενειακή επαγγελματική και συναισθηματική τους ζωή
  Επιμορφωτής:
  ΒασιλειάδηςΧρήστοςΠΕ86