Κύτταρο Δημοκρατίας οι μαθητικές εκλογές

Οι μαθητικές κοινότητες, ως καθαρά παιδαγωγικός θεσμός που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της ενδοσχολικής μαθητικής πρωτοβουλίας, κύτταρο δημοκρατικής ζωής, διαλόγου και συνεργασίας καθηγητών – γονέων – μαθητών για την από κοινού αντιμετώπιση […]

Continue reading »