Κύτταρο Δημοκρατίας οι μαθητικές εκλογές

Οι μαθητικές κοινότητες, ως καθαρά παιδαγωγικός θεσμός που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της ενδοσχολικής μαθητικής πρωτοβουλίας, κύτταρο δημοκρατικής ζωής, διαλόγου και συνεργασίας καθηγητών – γονέων – μαθητών για την από κοινού αντιμετώπιση των σχολικών θεμάτων.

Αφού προηγήθηκαν από 2 ως 7 Οκτωβρίου 2013 οι εκλογές για την ανάδειξη των 5μελών μαθητικών συμβουλίων του κάθε τμήματος του Γυμνασίου Δ.Ε. Σαπών, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου. Οι τριάντα δύο (32) υποψήφιοι/ες ανέβηκαν στο βήμα ένας ένας, μίλησαν στους συμμαθητές τους και ζήτησαν την ψήφο τους.
Ακολούθησε η ψηφοφορία, η οποία ανέδειξε τους δεκαπέντε (15) πλειοψηφήσαντες και πέντε (5) αναπληρωματικούς. Με την Πράξη 2η/10-10-2013 αποφασίστηκε η κατανομή των αξιωμάτων στους εκλεγέντες. Όλα τα αποτελέσματα των εκλογών αναλυτικά με τους ψήφους έχουν αναρτηθεί στο σχολείο.