Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, όρισε τη διενέργεια του Πανελλήνιου Αντικαρκινικού Εράνου, το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011. Το Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών συμμετείχε στον έρανο που διενεργήθηκε στην πόλη στις 14 Οκτωβρίου επιλέγοντας, […]

Continue reading »