Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, όρισε τη διενέργεια του Πανελλήνιου Αντικαρκινικού Εράνου, το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011.

Το Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών συμμετείχε στον έρανο που διενεργήθηκε στην πόλη στις 14 Οκτωβρίου επιλέγοντας, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους, δώδεκα μαθητές/τριες που ανταποκρίθηκαν με προθυμία και ζήλο στο έργο τους. Οι συμμετέχοντες ήταν η Φαρασοπούλου Α., Βασιλειάδου Σ., Κατιγκαρίδης Χ., Μωυσίδης Η., Αμπουσίδου Χ., Κιουρτζίδη Π., Παπαδοπούλου Ει., Χρυσοβέργη Ε., Αρήφ Ογλού Π., Σαδίκ Χ., Ρουστέμ Α., και Σαλήμ Ογλού Κ., η συμβολή τους δε, ήταν σημαντική και καθοριστική για την επιτυχή έκβασή του εράνου.

Για την δράση του αυτή το σχολείο δέχθηκε ευχαριστήρια επιστολή από το Δήμο Μαρωνείας – Σαπών.