ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ WEBEX

8:30 – 9:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 10΄
9:20 – 10:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 10΄
10:10 – 10:50 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 10΄
11:00 – 11:40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ:10΄
11:50 – 12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 10΄
12:40 – 13:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 10΄
13:30 – 14:10