Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων για την Ανακύκλωση. Φωτογραφικό Υλικό

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

  1. Να αναγνωρίσουν την αξία του χαρτιού στις καλλιτεχνικές δημιουργίες και τη
    σημασία της ανακύκλωσης ως δείκτη της παιδείας και του πολιτισμού της
    κοινωνίας.
  2. Να αξιοποιήσουν τεχνικές για κατασκευή χειροποίητου χαρτιού.
  3. Να διαμορφώσουν συνειδήσεις φιλικές προς το περιβάλλον σχετικές με την
    εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ
ΟΥΡΕΪΛΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ ΠΕ08
ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02
ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ02