Αναλυτικά Αποτελέσματα “Ώρα του Κώδικα”

Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα αποτελέσματα ανά τάξη όπως αυτά διαμορφώθηκαν

Στατιστικά και απολογιστικά θα βρείτε πατώντας σε αυτή την σελίδα.

3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 09.00πμ