Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Αγαπητοί γονείς των μαθητών του Σχολείου μας, Με χαρά σας ενημερώνουμε  ότι από  Δευτέρα 23/10/2017 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους μαθητές   Α, Β, Γ  τάξεων που θέλουν να παρακολουθήσου  μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας  μέχρι και 27/10/2017. Οι αιτήσεις έχουν ήδη δοθεί στους μαθητές και οι γονείς παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την πραγματοποίηση της.  Παρακαλούνται οι γονείς να τηρήσουν αυστηρά το εν λόγω χρονοδιάγραμμα.  Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη  του σχολικού ωραρίου. Για οτιδήποτε νεώτερο  προκύψει θα σας ενημερώσουμε  μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μας.

Πληροφορίες στο τηλ. 25320 22041

 

Ευχαριστώ!!

 

Με τιμή!

Καρακύριος  Δ.