Πρόγραμμα στο Σχολείο μας ” Τόσο διαφορετικοί τόσο ίδιοι “

Το πρόγραμμα διαπραγματεύεται θέματα που αφορούν βασικές ανθρώπινες αξίες όπως είναι Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και συνήθως προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Θεωρούνται ως «κοινώς αντιλαμβανόμενα αναπαλλοτρίωτα θεμελιώδη δικαιώματα που κάθε άτομο δικαιούται από τη στιγμή της γέννησής του, απλώς και μόνο επειδή είναι ανθρώπινο ον». Αυτά περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καθώς και την ισότητα ενώπιον του νόμου. Στα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται, επίσης, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στην τροφή, το δικαίωμα στην κατοικία, την ιατρική περίθαλψη, την εκπαίδευση και το δικαίωμα συμμετοχής στον πολιτισμό.

Βασικοί του στόχοι είναι η Ενίσχυση της συνειδητοποίησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή των μαθητών μας.Συγκεκριμένα

  • Θα εξετάσουμε πώς αντιδρούμε σαν κοινωνία αλλά και ως νέοι ατομικά σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

? Θα  αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. οι μετανάστες χθες και σήμερα.
. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Βίντεο για τα ανθρώπινα δικαιώματα https://www.youtube.com/watch?v=2bizDSgQDEM

  • Κατασκευή αφίσας ευαισθητοποίησης.
  • Κατασκευή κολάζ
  • εκδρομές και επισκέψεις σε φυσικούς θησαυρούς.

δημιουργία βίντεο με θέμα την διαφορετικότητα.

Υπεύθυνοι του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας: 1. Παπαδοπούλου Ήβη κλ. ΠΕ11 και Χασκής Βασίλειος κλ. ΠΕ05.

Σχετικά με τις δράσεις μας μπορείτε να δείτε παρακάτω:

http://alexandrulasm.wixsite.com/thevv/single-post/2016/12/18/A-journey-with-many-taught-lessons

http://alexandrulasm.wixsite.com/thevv/single-post/2017/01/18/Children-rights—new-ways-to-learn-more-about-yourself

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ