Άσκηση ετοιμότητας για σεισμό

Την Τετάρτης 26 Οκτωβρίου 2011, την 3η διδακτική ώρα πραγματοποιήθηκε Άσκηση ετοιμότητας για σεισμό. Όλοι μέσα στις τάξεις και έξω στον αύλιο χώρο ενήργησαν σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει γι’ αυτή την περίπτωση. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης […]

Continue reading »